Systemy zarządzania

Aplikacja desktopowa do pracy wielostanowiskowej w sieci lokalnej, służąca zarządzaniu kontami klientów w firmie finansowej. Umożliwia ona zakładanie i edycję kont klientów, składanie zamówień, kontrolę przepływu środków finansowych i aktywów, generowanie raportów na podstawie szablonów MS Word'a. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności regulowany jest za pomocą systemu uprawnień przez użytkownika-administratora. Projekt zrealizowany w technologiach: Delphi, Java, SQL Server.
Program służący zarządzaniu kontrahentami w firmie finansowej. Umożliwia definiowanie kontrahentów, dynamiczne definiowanie atrybutów i grup atrybutów dla kontrahenta, zarządzanie strukturą kontrahentów i poziomami prowizji. Aplikacja webowa zrealizowana jako Applet Java w technologii Swing.
Aplikacja wspomagająca i automatyzująca zarządzanie podziałem prowizji dla przedstawicieli firmy, wpłat i wypłat, z pełnym wsparciem raportowania i wymiany danych z najpopularniejszymi bankami. Podczas procesu tworzenia zostały poddane analizie różne systemy prowizji i motywowania pracowników co przyczyniło się do stworzenia w pełni skalowalnej i elastycznej platformy. Podczas procesu projektowania jak i w dalszych jego etapach wykorzystane zostały cenne wskazówki doświadczonych pracowników.
Aplikacja PayMyJob stworzona na zlecenie niemieckiego klienta ma upraszczać i czynić mobilnym zarządzanie swoją firmą, fakturami, kontrahentami, umożliwiać dostęp do danych czy rachunków wszędzie gdzie znajdzie się dostęp do Internetu. Dzięki architekturze klient-server klient pozbywa się zmartwień o odświeżanie danych, kopie zapasowe itp. Technologie: JBoss Seam, IceBox.