Aplikacje przemysłowe

Kompletne rozwiązanie służące do przeprowadzania, katalogowania oraz archiwizacji inspekcji kanalizacyjnych. Wspomaga użytkownika we wszystkich aspektach procesu inspekcji, od sterowania sprzętem i zbierania danych do wizualizacji 3D oraz przygotowania raportów do wydruku.

Niektóre z funkcji programu to:

 • inspekcje telewizyjne kanałów, przyłączy domowych i studni – gromadzenie materiału video i statycznych obrazów,
 • ciśnieniowe próby szczelności,
 • pomiary wzdłużnego nachylenia odcinka rury,
 • pomiary długości i powierzchni defektów na ścianie rury,
 • pomiary temperatury wewnątrz rur,
 • obsługa map cyfrowych, nanoszenie struktury sieci kanalizacyjnej na mapy lub obrazy cyfrowe, edytor obrazów,
 • tworzenie protokołów z inspekcji, ich wydruk i eksport do formatu PDF,
 • eksport wyników badań do wielu formatów tekstowych oraz MS Excel,
 • trójwymiarowa prezentacja wyników badań,
 • wygodna synchronizacja wyników badań między komputerami w kamerowozach i w biurze,
 • zmiana języka aplikacji w locie.
Program przetwarza obraz z kamery panoramicznej poruszającej się wzdłuż rury umożliwiając przeprowadzenie właściwej inspekcji na komputerze w biurze. Dzięki tej aplikacji można otrzymać szczegółowy opis kanalizacji, zdiagnozować miejsca ewentualnych uszkodzeń i awarii.
Program stworzony do współpracy z EasyPAN/PANDigit. WK-Burn jest aplikacją do nagrywania płyt CD/DVD z wynikami wybranych inspekcji. Używa Nero API lub bibliotekę IMAPI wbudowaną w systemy Windows.
Program stworzony do współpracy z EasyPAN/PANDigit oraz WK-Burn. Dplayer służy do przeglądania filmów – wyników inspekcji kanalizacji. Umożliwia dostęp do wyników inspekcji w uporządkowany sposób. Użytkownik może wybrać odcinek rury, z której film zostanie odtworzony. W oknie programu pojawi się interaktywna lista defektów – wybranie defektu powoduje skok do odpowiadającego mu fragmentu filmu. Program jest przystosowany do uruchamiania z płyt CD/DVD, co umożliwia stworzenie archiwum przeprowadzonych inspekcji.