Aplikacje biznesowe

Program umożliwia definiowanie projektów, definiowanie i przydzielanie zadań, kontrolę wykonywania zadań oraz kontrolę czasu pracy dzięki zintegrowaniu z firmowym rejestratorem czasu pracy.
Zadaniem programu jest generowanie raportów o stanie peergrup funduszy inwestycyjnych. Użytkownik może modyfikować, poprzez GUI, szereg parametrów, które determinują sposób traktowania poszczególnych funduszy, pozwalając uzyskać bardziej wartościowe wyniki. Aplikacja została napisana według wskazówek analityka finansowego.
Program wspierający pracę analityka finansowego. Analizuje fundusze poszczególnych peergrup, porównując je ze sobą według szeregu kryteriów. Parametry te są określane przez użytkownika przez intuicyjne GUI.
Aplikacja automatyzująca proces tworzenia raportów podsumowujących stan funduszy inwestycyjnych należących do German Capital Management. Raporty są generowane na podstawie bazy Access oraz danych wprowadzonych bezpośrednio do arkusza, a następnie konwertowane do PDF przy pomocy Adobe Distiller.