Integracja istniejących systemów

Aplikacja służąca wymianie danych pomiędzy bazą danych i różnymi interfejsami (HTTP, FTP, dyski lokalne i sieciowe). Program umożliwia zdefiniowanie źródeł danych - kont, restrykcji czasowych, filtrów plików, sposobu przetwarzania. Następnie aplikacja cyklicznie przegląda zdefiniowane konta i wczytuje nowe pliki do bazy danych. Projekt zrealizowany w technologiach: Delphi, Java, SQL Server